Kombinirani radovi

Pečaćenje fisura
March 18, 2024
Što je kserostomija i kako se liječi?
April 18, 2024
 
STOMATOLOG EDUCIRA - Stomatološki blog
USLUGA: Estetska stomatologija

Kombinirani radovi su protetski radovi koji se sastoje od fiksnog i mobilnog dijela. Izrađuju se kada u čeljusti ostane manji broj zuba, a pacijent ne želi ili nema indikacije za implantate. Najjednostavnije rečeno, kombinirani rad uključuje zubnu krunicu ili most na zubima sa zdravim korijenovima na čije se krajeve nevidljivim zglobnim vezama pričvrščuje mobilna proteza.

Na zube sa zdravim korijenovima stavljaju se krunice (fiksni dio) koje na sebi imaju mali retencijski element za protezu (mobilni dio). Na taj način proteza je stabilnija i nije vidljiva jer nema vanjskih kvačica.

Kombinirani rad idealno je rješenje jer estetski i funkcionalno nadoknađuje zube. S obzirom da su mobilni i fiksni dio povezani nevidljivim zubnim vezama, pacijentu pružaju osjećaj sigurnosti i samopouzdanja jer se rad odlično uklapa u postojeći osmijeh bez vidljivih tragova proteze.

DENTAL SIGET Ordinacija dentalne nedicine Željka Kocijan Delibašić
Sortina ulica 1E, 10020 Zagreb, Novi zagreb
01 7789 172